Disclaimer

 

De website www.wbealblasserwaardoost.nl is een initiatief van, Wildbeheereenheid (WBE) Alblasserwaard-Oost, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rivierenland. Door deze website te gebruiken stemt u in met onze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken en gebruiken van de website van Wildbeheereenheid Alblasserwaard-Oost, evenals alle informatie, aanbevelingen, documenten en diensten die u op of via deze website verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie).
WBE Alblasserwaard-Oost neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie. WBE Alblasserwaard-Oost kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kunt u verder geen rechten aan ontlenen. WBE Alblasserwaard-Oost is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van WBE Alblasserwaard-Oost.

Bovendien is WBE Alblasserwaard-Oost niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s gebruikt voor Elektronische communicatie en transmissie van virussen.

Links naar en van andere websites en gebruik van cookies

Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders maar maakt géén gebruik van zogenaamde cookies. WBE Alblasserwaard-Oost is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van WBE Alblasserwaard-Oost.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berust bij WBE Alblasserwaard-Oost of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal aan ons beschikbaar hebben gesteld.

Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van WBE Alblasserwaard-Oost.

Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. WBE Alblasserwaard-Oost behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.