De lokale jagersvereniging van Alblasserwaard oost

Wij zijn één van de 300 Wildbeheereenheden die Nederland telt en als onderdeel van dit landelijk dekkende netwerk van jagend Nederland beheren wij met een gekozen bestuur en 155 leden vrijwillig meer dan 8500 hectare bejaagbaar land in ons werkgebied.

De vereniging bestaat uit alle jagers, voorjagers (jachthondenmensen) en drijvers uit het werkgebied die zich vrijwillig als lid hebben gemeld. De WBE is als rechtspersoon binnen haar werkgebied onder meer verantwoordelijk voor het lokale wildbeheerplan, educatie over de jacht en het organiseren van tellingen in samenwerking haar leden. Het aanvragen van ontheffingen, aanwijzingen en vrijstelling gebeurt ook vaak op initiatief van WBE’s.

Wij zijn het eerste aanspreekpunt bij vragen over de jacht in ons werkgebied. Wij richten ons nadrukkelijk op samenwerking met andere belanghebbenden rond natuur en natuurbeheer, zoals terreinbeheerders, grondeigenaren en de regionale politiek.

Woont u buiten ons werkgebied en bent u benieuwd onder welke WBE u valt? Klik hier om uw WBE te zoeken.

Een greep uit de taken van onze WBE:

 • Aanleg en instandhouding van wildweiden en wildakkers
 • Het houden van toezicht in het veld
 • Inventarisatie (tellingen) van fauna
 • Aanleveren gegevens aan de Fauna Beheer Eenheid
 • De organisatie van bestrijding van wildschade
 • Het geven van voorlichting over jacht, beheer en schadebestrijding
 • Onderhoud van landschapselementen, zoals houtwallen en knotwilgen
 • Het installeren en controleren van nestkasten
 • Plaatsen van reewildspiegels of wildreflectoren
 • Uitvoeren van weidevogelbescherming
 • Het leveren van gegevens aan de WBE-Databank
Jagers in de Alblasserwaard

Jagers in de Alblasserwaard

Jagers stand op de Fokveedag in Hoornaar

Jagers stand op de Fokveedag in Hoornaar